Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Global Talkers AB (Two2Talk.com) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Global Talkers AB har även utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

När och hur sker behandling av personuppgifter?

Webbplatsen tillhandahåller en plattform för privatpersoner, webbplatser, applikationer och grupper på sociala medier med syfte att sammankoppla människor. 

För att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in information om dig som besökare på vår Webbplats och/eller genom de uppgifter du lämnar till oss när du registrerar ett användarkonto.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med att du blir en Talker sparas så länge som du är en Talker.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med att du kontaktar en Talker sparas hos oss så länge som du har kvar ditt konto på Two2talk.com.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. 

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies”, som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Länkar

På Global Talkers webbplats Two2talk.com och Globaltalkers.com förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Inloggning via Facebook/Google

Personuppgifter (profilbild, namn och e-post) behandlas om du har registrerat ditt konto genom Facebook eller Google-konto. När du slutar använda dig av social inloggning genom Facebook och Google kommer kopplingen till Two2talk och Global Talkers webbplats att tas bort.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Rätt att begära information

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta Global Talkers AB så att rättelse kan vidtas.

Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig, det som kallas rätten att bli bortglömd.

Din skriftliga begäran, i alla dessa ärenden, skall skickas till Globla Talkers AB, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@two2talk.com

Vårt dataskyddsombud är Erik Wallin och kan kontaktas via erik@two2talk.com